Cell adhesion

12 Products

5D2-27

CD44

$40.00
5D3

Cadherin, E-

$40.00
ABL-93

LAMP-2

$40.00
CSAT

Integrin beta-1 (avian)

$40.00
DN-Ex #8

Cadherin, DN- (extracellular domain)

$40.00
EH17a

annexin I

$40.00
G8.8

Epithelial cell adhesion molecule (murine); CD326

$40.00
LAM-B

laminin, murine parietal yolk sac

$40.00
MNCD2

Cadherin, N- (neural)

$40.00
MRCD5

cadherin, R-

$40.00
MS34 beta-integrin

integrin beta

$40.00
R5.21C

connexin 32

$40.00