Cell adhesion

16 Products

1B5

integrin alphaIIb/beta-3 (CD61) complex, mouse

$40.00
5D2-27

CD44

$40.00
ABL-93

LAMP-2

$40.00
AIIB2

Integrin, beta-1 subunit

$40.00
BIIG2

integrin alpha-5

$40.00
bTAN 20

Notch1 intracellular domain (human)

$40.00
C651.6DbHN

Notch2 intracellular domain (human)

$40.00
DCAD2

cadherin, DE- (extracellular domain)

$40.00
DCAT-1

catenin, alpha- (Drosophila)

$40.00
DN-Ex #8

Cadherin, DN- (extracellular domain)

$40.00
G8.8

Epithelial cell adhesion molecule (murine); CD326

$40.00
LAM-B

laminin, murine parietal yolk sac

$40.00
M18/2.a.12.7

CD18 (integrin beta-2; beta subunit of CD11a, b, c), murine

$40.00
MNCD2

Cadherin, N- (neural)

$40.00
MRCD5

cadherin, R-

$40.00
R5.21C

connexin 32

$40.00