Cell signaling

8 Products

10F1

ecdysone receptor (EcR) (common), Manduca sexta

$40.00
15C3

ecdysone receptor (EcR) (common), Manduca sexta

$40.00
4d

NCAM (cytoplasmic domain), 180 kDa isoform

$40.00
6B7

ecdysone receptor (EcR) B1-isoform specific, Manduca sexta

$40.00
9B9

ecdysone receptor (EcR) (common), Manduca sexta

$40.00
a5

ATPase, (Na (+) K(+)) alpha subunit

$40.00
D7F2

MyoD

$40.00
XAP-1 (Clone 3D2)

photoreceptors (rods and cones)

$40.00