Enzymes

3 Products

a5

ATPase, (Na (+) K(+)) alpha subunit

$40.00
aTH

Tyrosine hydroxylase (Tyrosine 3-monooxygenase)

$40.00
VI-E6-2C6

Protein phosphatase 2, regulatory subunit B, beta

$40.00