Human

229 Products

PCRP-ZBTB22-1A2

Zinc finger and BTB domain containing 22

$40.00
PCRP-ZBTB32-2D2

Zinc finger and BTB domain containing protein 32

$40.00
PCRP-ZBTB46-2B8

Zinc finger and BTB domain containing 46

$40.00
PCRP-ZIM2-1D10

ZIM2; Zinc finger, imprinted 2

$40.00
PCRP-ZKSCAN2-1G10

ZKSCAN2; Zinc finger with KRAB and SCAN domains 2

$40.00
PCRP-ZKSCAN3-2A4

ZKSCAN3; Zinc finger with KRAB and SCAN domains 3

$40.00
PCRP-ZMYM3-2B9

Zinc finger, MYM-type 3

$40.00
PCRP-ZNF18-3E5

Zinc finger protein 18

$40.00
PCRP-ZNF200-1A3

Zinc finger protein 200

$40.00
PCRP-ZNF202-1C2

Zinc finger protein 202

$40.00
PCRP-ZNF23-2A2

ZNF23; Zinc finger protein 23

$40.00
PCRP-ZNF264-1D5

Zinc finger protein 264

$40.00
PCRP-ZNF264-1H4

Zinc finger protein 264

$40.00
PCRP-ZNF397-2F6

ZNF397; Zinc finger protein 397

$40.00
PCRP-ZNF410-1D7

ZNF410; Zinc finger protein 410

$40.00
PCRP-ZNF446-3C8

ZNF446; Zinc finger protein 446

$40.00
PCRP-ZNF488-1A6

ZNF488; Zinc finger protein 488

$40.00
PCRP-ZNF503-AS2-1B7

ZNF503-AS2; Zinc finger protein 503-AS2

$40.00
PCRP-ZNF556-1G1

ZNF556; Zinc finger protein 556

$40.00
PCRP-ZNF574-1G10

Zinc finger protein 574

$40.00
PCRP-ZNF598-1A12

Zinc finger protein 598

$40.00
PCRP-ZNF639-1E7

ZNF639; Zinc finger protein 639

$40.00
PCRP-ZNF639-2B2

ZNF639; Zinc finger protein 639

$40.00
PCRP-ZNF654-1C7

Zinc finger protein 654; melanoma-associated antigen

$40.00