Human

11 Products

A4.74

Myosin heavy chain (human fast fibers)

$40.00
A4.840

Myosin heavy chain (human slow fibers)

$40.00
AA12.1

tubulin (beta-)

$40.00
AA4.3

tubulin (alpha-)

$40.00
AON-1

Osteonectin (SPARC)

$40.00
CCK8-R5

Cholescystokinin C-terminal octapeptide CCK8

$40.00
E7

Tubulin, beta

$40.00
GN-ID4

insulin (proinsulin; C-peptide)

$40.00
GS-9A8

insulin (proinsulin)

$40.00
JLA20

actin

$40.00
P4A4

Endoglin/CD105/TGF-receptor III complex

$40.00