29 Products

Occludin 5E5A6

$50.00
Gene: OCLN
Antigen: Occludin
Antibody Registry ID: AB_2819196

Occludin 6B8A3

$50.00
Gene: OCLN
Antigen: Occludin
Antibody Registry ID: AB_2819194

TROMA-I

$50.00 to $600.00
Gene: Krt8
Antigen: Keratin, type II/ Cytokeratin 8
Antibody Registry ID: AB_531826

TROMA-III

$50.00 to $600.00
Gene: Krt19
Antigen: Keratin, type I; cytokeratin 19
Antibody Registry ID: AB_2133570

ZO1 6B6E4

$50.00
Gene: TJP1
Antigen: Tight junction protein ZO-1
Antibody Registry ID: AB_2783858