Muscular dystrophy

72 Products

AA12.1

tubulin (beta-)

$40.00
AA4.3

tubulin (alpha-)

$40.00
BF-F3

Myosin heavy chain Type IIB

$40.00
CH1

Tropomyosin, alpha-1 chain (striated muscle)

$40.00
D3

Desmin, intermediate filament

$40.00
D76

Desmin, intermediate filament

$40.00
DAG-6F4

Dystroglycan, alpha-

$40.00
F59

Myosin heavy chain (all fast isoforms)

$40.00
F5D

Myogenin

$40.00
IIG12-1

triadin

$40.00
IIH6 C4

Dystroglycan, alpha

$40.00
IIID5E1

DHPR alpha-subunit, skeletal muscle

$40.00
IVD3(1)A9

alpha sarcoglycan

$40.00
MANDRA13(7E4)

dystrophin fragment exons 70-79

$40.00
MANDRA17(5C3)

dystrophin fragment exons 70-79

$40.00
MANDRA18(7H7)

dystrophin fragment exons 70-79

$40.00
MANDRA2(7G12)

dystrophin fragment exons 70-79

$40.00
MANDRA4(5H7)

dystrophin

$40.00
MANDRA7(5A8)

dystrophin fragment exons 70-79

$40.00
MANDYS1(3B7)

Dystrophin, exons 31/32

$40.00
MANDYS10(2E10)

Dystrophin (exon 31/32)

$40.00
MANDYS12(3E1)

Dystrophin (exon 31/32)

$40.00
MANDYS122(8D11)

dystrophin amino-acids 1749-2248

$40.00
MANDYS125(4F6)

dystrophin amino-acids 1749-2248

$40.00