Skeletal muscle

88 Products

IIG12-1

triadin

$40.00
IIID5E1

DHPR alpha-subunit, skeletal muscle

$40.00
IVD3(1)A9

alpha sarcoglycan

$40.00
LC24

tropomyosin, hTPM4

$40.00
M3F11

DHPR alpha-subunit, skeletal muscle

$40.00
MANCHO10(9E10)

utrophin

$40.00
MANCHO3(8A4)

utrophin

$40.00
MANDAG1 (7A11)

Dystroglycan, beta

$40.00
MANDRA11(8B11)

dystrophin

$40.00
MANDRA17(5C3)

dystrophin fragment exons 70-79

$40.00
MANDRA18(7H7)

dystrophin fragment exons 70-79

$40.00
MANDRA2(7G12)

dystrophin fragment exons 70-79

$40.00
MANDRA4(5H7)

dystrophin

$40.00
MANDRA7(5A8)

dystrophin fragment exons 70-79

$40.00
MANDYS122(8D11)

dystrophin amino-acids 1749-2248

$40.00
MANDYS126(3E5C9)

dystrophin amino-acids 1749-2248

$40.00
MANDYS129(3H4)

dystrophin amino acids 1749-2248

$40.00
MANEM3(6D2)

Emerin (amino acids 152-159)

$40.00
MANEX46A(6A6)

dystrophin fragment ex46, 2206-2255

$40.00
MANEX4748B(8E6)

dystrophin fragment exons 45-50 aa 2145-2439

$40.00
MANEX4850B(6A7)

dystrophin fragment exons 45-50 aa 2145-2439

$40.00
MANEX7374A(10A11)

dystrophin aa 71-74

$40.00
MANEX7374E(3D8)

dystrophin aa 71-74

$40.00
MANEX7374U(9F5)

dystrophin aa 71-74

$40.00