Skeletal muscle

49 Products

MANCHO3(8A4)

utrophin

$40.00
MANDRA11(8B11)

dystrophin

$40.00
MANDRA13(7E4)

dystrophin fragment exons 70-79

$40.00
MANDRA17(5C3)

dystrophin fragment exons 70-79

$40.00
MANDRA18(7H7)

dystrophin fragment exons 70-79

$40.00
MANDRA2(7G12)

dystrophin fragment exons 70-79

$40.00
MANDRA7(5A8)

dystrophin fragment exons 70-79

$40.00
MANDYS1(3B7)

Dystrophin, exons 31/32

$40.00
MANDYS104(7F7)

dystrophin amino-acids 1749-2248 as TrpE fusion protein

$40.00
MANDYS106(2C6)

Dystrophin (exon43)

$40.00
MANDYS126(3E5C9)

dystrophin amino-acids 1749-2248

$40.00
MANHINGE1B clone 10F9

dystrophin

$40.00
MANNUT13 (2A5)

utrophin aa 113-371

$40.00
MANNUT15 (5E10)

utrophin aa 113-371

$40.00
MANNUT4 (6H4)

utrophin aa 113-371

$40.00
MANNUT5 (8C11)

utrophin aa 113-371

$40.00
MPIIIB10(1)

Osteopontin

$40.00
N1.551

Myosin heavy chain Type IIA fast and human neonatal

$40.00
N2.261

Myosin heavy chain (human all fibers except fast IIB)

$40.00
N3.36

Myosin heavy chain Type IIA fast and human neonatal

$40.00
P2B1

PECAM1 (CD31)

$40.00
PAX7

Pax7

$40.00
SC-71

Myosin heavy chain Type IIA

$40.00
TI-4

troponin I, cardiac and slow-twitch skeletal

$40.00