Skeletal muscle

69 Products

MANDYS18(5H9)

Dystrophin, exon 26

$40.00
MANDYS19(8F6)

Dystrophin, exon 21

$40.00
MANDYS8(8H11)

Dystrophin, exons 31/32

$40.00
MANEX1011B(1C7)

dystrophin

$40.00
MANEX1011C(4F9)

Dystrophin (exon 10/11)

$40.00
MANEX47(8B12)

dystrophin

$40.00
MANHINGE1A(6F11)

Dystrophin (exon 8)

$40.00
MANHINGE1B clone 10F9

dystrophin

$40.00
MANHINGE1C(5D12)

Dystrophin (exon 8)

$40.00
MANNUT13 (2A5)

utrophin aa 113-371

$40.00
MANNUT15 (5E10)

utrophin aa 113-371

$40.00
MANNUT4 (6H4)

utrophin aa 113-371

$40.00
MANNUT5 (8C11)

utrophin aa 113-371

$40.00
MPIIIB10(1)

Osteopontin

$40.00
N1.551

Myosin heavy chain Type IIA fast and human neonatal

$40.00
N2.261

Myosin heavy chain (human all fibers except fast IIB)

$40.00
N3.36

Myosin heavy chain Type IIA fast and human neonatal

$40.00
PAX7

Pax7

$40.00
SC-71

Myosin heavy chain Type IIA

$40.00
TI-4

troponin I, cardiac and slow-twitch skeletal

$40.00
XIIC4

sarcalumenin

$40.00