Skeletal muscle

268 Products

JLT12

troponin T, fast skeletal muscle specific

$40.00
LC1

Tropomyosin, alpha-3 chain (human)

$40.00
LC24

Tropomyosin, alpha-4 chain (human)

$40.00
M3F11

DHPR alpha-subunit, skeletal muscle

$40.00
mAb 3F2.3

F-actin capping protein beta-2 subunit

$40.00
mAb 5B12.3

F-actin capping protein alpha-1 & alpha-2 subunits

$40.00
MANCHO10(9E10)

utrophin

$40.00
MANCHO11(9F2)

Dystrophin (exon72/73)

$40.00
MANCHO13(2G12)

utrophin

$40.00
MANCHO14(4E1)

utrophin

$40.00
MANCHO15(5C3)

Dystrophin (exon75)

$40.00
MANCHO17(4C8)

utrophin

$40.00
MANCHO18(3C1)

Dystrophin (exon75)

$40.00
MANCHO2(9G3)

utrophin

$40.00
MANCHO3(8A4)

utrophin

$40.00
MANCHO4(2G5)

utrophin

$40.00
MANCHO5(4F11)

Utrophin

$40.00
MANCHO6(5A6)

Utrophin

$40.00
MANCHO7(7F3)

utrophin

$40.00
MANDAG1 (7A11)

Dystroglycan, beta

$40.00
MANDRA1(7A10)

dystrophin

$40.00
MANDRA11(8B11)

dystrophin

$40.00
MANDRA13(7E4)

dystrophin fragment exons 70-79

$40.00
MANDRA14(2F2)

dystrophin

$40.00