203 Products

PCRP-ZBTB25-1B10

ZBTB25; Zinc finger and BTB domain containing 25

$45.00
PCRP-ZBTB32-2A7

Zinc finger and BTB domain containing protein 32

$45.00
PCRP-ZBTB3-2B2

Zinc finger and BTB domain containing protein 3

$45.00
PCRP-ZBTB3-2E10

Zinc finger and BTB domain containing protein 3

$45.00
PCRP-ZBTB46-1D1

Zinc finger and BTB domain containing 46

$45.00
PCRP-ZBTB48-3C4

Zinc finger and BTB domain containing 48

$45.00
PCRP-ZBTB48-3G1

Zinc finger and BTB domain containing 48

$45.00
PCRP-ZBTB7B-1B6

Zinc finger and BTB domain containing 7B

$45.00
PCRP-ZFYVE19-3C5

ZFYVE19; Zinc finger, FYVE domain containing 19

$45.00
PCRP-ZHX3-1D11

Zinc fingers and homeoboxes 3

$45.00
PCRP-ZKSCAN3-1F9

ZKSCAN3; Zinc finger with KRAB and SCAN domains 3

$45.00
PCRP-ZNF175-1A2

ZNF175; Zinc finger protein 175

$45.00
PCRP-ZNF232-3F3

ZNF232; Zinc finger protein 232

$45.00
PCRP-ZNF324-1B7

ZNF324; Zinc finger protein 324

$45.00
PCRP-ZNF333-2A12

Zinc finger protein 333

$45.00
PCRP-ZNF408-1E5

Zinc finger protein 408

$45.00
PCRP-ZNF410-2C9

ZNF410; Zinc finger protein 410

$45.00
PCRP-ZNF483-1A1

ZNF483; Zinc finger protein 483

$45.00
PCRP-ZNF526-1E5

Zinc finger protein 526

$45.00
PCRP-ZNF648-1C5

Zinc finger protein 648

$45.00
PCRP-ZNF654-1E4

Zinc finger protein 654

$45.00
PCRP-ZNF783-2A8

ZNF783; Zinc finger family member 783

$45.00
PCRP-ZNF81-2C7

Zinc finger protein 81

$45.00
PCRP-ZSCAN12-2D1

ZSCAN12; Zinc finger and SCAN domain containing 12

$45.00