6 Products

248AA4.4

Aggregatibacter actinomycetemcomitans serotype e

$40.00
262AA1.1

Aggregatibacter actinomycetemcomitans serotype a´

$40.00
266AA1

Aggregatibacter actinomycetemcomitans serotype e

$40.00
325AA2

Aggregatibacter actinomycetemcomitans

$40.00
BA-D5

Myosin heavy chain Type I

$40.00
BA-F8

Myosin heavy chain (slow, alpha- and beta- )

$40.00