5 Products

248AA4.4

Aggregatibacter actinomycetemcomitans serotype e

$40.00
261AA2.2

Aggregatibacter actinomycetemcomitans

$40.00
262AA1.1

Aggregatibacter actinomycetemcomitans serotype a´

$40.00
266AA1

Aggregatibacter actinomycetemcomitans serotype e

$40.00
CG1

Tropomyosin, alpha-2 chain

$40.00